สั่งซื้อสมุนไพร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สมุนไพร Control  คอนโทล
สมุนไพรเสริมสมรรถภาพ แก้หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่และอ่อนตัวเร็ว

สั่งซื้อผ่านไลน์
Line id: control156
Tel: 094-913-5165


คำเตือน
ไม่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำ เช่น ความดันสูง หัวใจ เบาหวาน